Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu www.depilacja.pl prowadzonego w sieci Internet (dalej jako „Serwis”), w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ("Ustawa").
 2. Serwis jest prowadzony przez spółkę Depilacja.pl Sp. z o.o. w organizacji, z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Lindleya 16, 02-013, nr NIP: 701-060-32-06, kapitał zakładowy: 60.000,00 PLN, dalej zwaną „Spółką”.
 3. Spółka jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu.

§ 2 Dane osobowe

 1. Korzystanie przez użytkowników z Serwisu wiąże się ze zbieraniem i przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych użytkowników. W celu skorzystania z danej oferty przedstawianej za pośrednictwem Serwisu (dalej „Oferta”) użytkownik jest obowiązany do podania jego danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu z nimi w sprawie realizacji świadczenia objętego Ofertą prezentowaną w Serwisie. Część lub całość danych zbieranych i przetwarzanych przez Spółkę stanowi dane osobowe w rozumieniu Ustawy. Spółka może także przetwarzać zbiorcze informacje o użytkownikach.
 2. Poprzez akceptację Polityki Prywatności użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w celu uzyskania świadczenia określonego Ofertą prezentowaną w Serwisie, Spółka zbiera i przetwarza dane osobowe użytkownika w zakresie zawartym w różnych formularzach zgłoszeniowych lub formularzach rejestracyjnych dostępnych w Serwisie. Poprzez oznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzach zgłoszeniowych lub rejestracyjnych użytkownik oświadcza w szczególności, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Spółkę podanych przez użytkownika danych osobowych w zakresie niezbędnym do: (i) umożliwienia użytkownikowi korzystania z Serwisu (ii) zamawiania Oferty za pośrednictwem Serwisu oraz realizacji przez Spółkę świadczenia objętego tą ofertą, a także (iv) do celów badania rynku, zachowania i preferencji użytkowników, dostosowania oferty Serwisu do oczekiwań użytkowników, polepszenia jakości świadczonych usług, tworzenia zbiorowego wizerunku użytkowników i reklamy, w celach statystycznych, administracyjnych, marketingowych i księgowych. Poprzez oznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzach zgłoszeniowych lub rejestracyjnych użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Spółkę oraz partnerów Spółki (w tym osoby trzecie) podanych przez użytkownika danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów marketingowych.
 3. Dane użytkownika są niezbędne do kontaktu z użytkownikiem i realizacji względem użytkownika zamówionego świadczenia. Spółka zbiera dane podawane przez użytkownika w trakcie rejestracji lub składania zgłoszeń i zamówieni przez użytkownika w Serwisie.
 4. Spółka jest administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu. Dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów wykonania świadczenia objętego Ofertą są przekazywane do podmiotu trzeciego zajmującego się wykonaniem tego świadczenia, na co użytkownik wyraża zgodę.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może okazać się konieczne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
 6. Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania poprzez ich samodzielną weryfikację w siedzibie Spółki. Dodatkowo użytkownik może skorzystać ze swojego prawa wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres depilacja@depilacja.pl

§ 3 Środki bezpieczeństwa

 1. Spółka wdrożyła odpowiednie, zgodne z wymogami prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 2. W szczególności Spółka zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Internet.

§ 4 Polityka plików cookies

 1. Dane użytkownika mogą być także zbierane przez pliki cookies.
 2. W wyniku korzystania z Serwisu, w urządzeniach użytkownika mogą być przechowywane pliki tekstowe (tzw. ciasteczka - cookies), których celem jest ułatwienie użytkownikowi dostępu do Serwisu i korzystania z niego, a także badanie preferencji i zachowania użytkownika, aby umożliwić dostarczenie spersonalizowanych treści w Serwisie oraz polepszyć funkcjonowanie Serwisu. Dane są zbierane przez pliki cookies także w celach statystycznych.
 3. Jeśli użytkownik nie wyłączył plików cookies, przyjmuje się, że wyraził zgodę na umieszczenie i przechowywanie ich w swoich urządzeniach. Użytkownik może wyłączyć umieszczanie i przechowywanie plików cookies z poziomu używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Sposób wyłączenia plików cookies zależy od stosowanej przez użytkownika przeglądarki internetowej.
 4. Spółka może gromadzić pliki cookies w dwóch rodzajach – jako pliki „sesyjne” oraz pliki „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

§ 5 Otrzymywanie informacji handlowych

 1. Poprzez oznaczenie odpowiednich, odrębnych pól podczas wypełniania formularzy rejestracyjnych lub zgłoszeniowych przez użytkownika następującej przy zamówieniu Oferty lub innych ofert i świadczeń umieszczonych w Serwisie użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych wysłanych przez Spółkę w imieniu własnym lub na dane kontaktowe podane przez użytkownika, w tym także po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Serwisu. Zgoda, o której mowa w niniejszym ust. 1, może być w każdej chwili odwołana.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych poprzez kontakt telefoniczny pod numerem infolinii podanym na stronie internetowej lub kontaktując się ze spółką pod adresem email depilacja@depilacja.pl lub pisemnie pisząc na adres Spółki wskazany w § 1.

Odbierz 50 zł zniżki na pierwszy zabieg