Regulamin promocji zabiegu depilacji pach

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie wyrażenia rozpoczynające się z dużej litery, o ile niniejszy regulamin promocji zabiegu depilacji pach ("Regulamin Promocji") nie stanowi inaczej, mają takie znaczenie jakie zostało im nadane w regulaminie korzystania z usług spółki Depilacja.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) oraz prowadzonym przez nią serwisie www.depilacja.pl („Regulamin”).
 2. Niniejszy Regulamin Promocji określa zasady korzystania przez klientów Spółki z promocji na nieodpłatny zabieg depilacji pach (dalej „Zabieg”) świadczony przez Spółkę. Poprzez klienta należy rozumieć każdą osobę fizyczną, korzystającą z Zabiegu nie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, która stawi się w dowolnym salonie Spółki w celu wykonania Zabiegu lub innych świadczeń oferowanych przez Spółkę.
 3. Promocja polega na wykonaniu Zabiegu nieodpłatnie. Promocja trwa w terminie od dnia 10 sierpnia 2016 roku do odwołania, w godzinach otwarcia Salonu Spółki tj. od godziny 10.00 – do 20.00 od poniedziałku do soboty włącznie. O zakończeniu promocji, Spółka poinformuje na łamach portalu www.depilacja.pl.
 4. Ilość Zabiegów objętych promocją jest ograniczona. Spółka poinformuje na łamach serwisu www.depilacja.pl o przypadkach wyczerpania ilości Zabiegów objętych promocją w danym miesiącu jak i na bieżąco będzie informowała o tym fakcie klientów składających rezerwacje na Zabieg.
 5. Warunkiem skorzystania z promocji jest wcześniejsze zarezerwowanie Zabiegu za pośrednictwem portalu www.depilacja.pl oraz stawiennictwo w salonie Spółki w umówionym terminie. Adresy salonów Spółki znajdują się na portalu www.depilacja.pl.
 6. Możliwe jest także skorzystanie z promocji bez wcześniejszej rezerwacji Zabiegu za pośrednictwem portalu www.depilacja.pl, poprzez bezpośrednie zgłoszenie się do salonu Spółki i złożenie oświadczenia o chęci skorzystania z Zabiegu. Spółka zastrzega jednak, że w takim przypadku skorzystanie przez klienta z Zabiegu uzależnione jest od dostępności czasowej w danej chwili pracowników Spółki mogących wykonać Zabieg.
 7. Wykonawcą zabiegu jest Spółka, tj. Depilacja.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie, pod adresem Lindleya 16, 02-013 Warszawa.
 8. Użytkownik uprawniony jest do odstąpienia od rezerwacji Zabiegu w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów czy obowiązków.
 9. W stosunku do klientów, którzy pomimo dokonania rezerwacji Zabiegu nie stawią się na jego wykonanie (bez wcześniejszego odwołania Zabiegu za minimum 24 godzinnym uprzedzeniem), nie będą przyjmowane zgłoszenia rezerwacji na Zabiegi oferowane w ramach promocji przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia poprzedniej rezerwacji.
 10. Zabieg oferowany w promocji nie podlega wymianie na środki pieniężne lub jakiekolwiek inne świadczenia Spółki.

§ 2 Zabieg

 1. Zabiegiem oferowanym w promocji jest świadczenie depilacji jednej części ciała (obu pach) metodą depilacji laserowej.
 2. Przeciwwskazaniami do wykonania Zabiegu są przede wszystkim ciąża oraz okres karmienia piersią. Dodatkowo, warunkiem wykonania Zabiegu jest wcześniejsze wykluczenie korzystania przez klienta ze wszystkich środków światłouczulających (np. terapia witaminą A) czy też wykluczenie stosowania środków ziołowych takich jak dziurawiec czy nagietek. W przypadku picia naparów ze wskazanych wyżej jak i innych ziół, należy je odstawić minimum tydzień przed wizyta w salonie w celu wykonania Zabiegu. Dodatkowo z Zabiegu nie powinni korzystać klienci, borykający się z problemami dermatologicznymi skóry (np. bielactwo czy łuszczyca).
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody, krzywdę oraz jakiekolwiek inne ujemne następstwa Zabiegu w stosunku do klienta, który skorzystał z niego pomimo spełniania określonych w ust. 2 warunków wykluczających Zabieg.
 4. Pracownik Spółki ma prawo odmówić wykonania Zabiegu w przypadku stwierdzenia występowania okoliczności opisanych w powyższym ust. 2., jak również stwierdzenia jakichkolwiek innych okoliczności stanowiących w opinii pracownika Spółki przeciwwskazania w wykonaniu Zabiegu.

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Wykonanie Zabiegu w ramach promocji możliwe jest wyłącznie jednokrotnie w stosunku do danego klienta. W celu skorzystania z Zabiegu, klient jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska oraz daty urodzenia (ew. numeru PESEL). W celu umożliwienia potwierdzenia powyższych danych, klient winien posiadać ze sobą dowodów osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość.
 2. W przypadku wystąpienia problemów w rezerwacji Zabiegu, klient zgłosi powyższe do Spółki za pośrednictwem serwisu www.depilacja.pl, podanej na jego łamach infolinii lub wiadomości e-mail na adres: depilacja@depilacja.pl.
 3. Reklamacje związane z wykonaniem Zabiegów będą rozpatrywane przez Spółkę zgodnie z zasadami reklamacji określonymi w § 10 Regulaminu Korzystania z Serwisu www.depilacja.pl.
 4. Skorzystanie przez klienta z Zabiegu objętego Promocją oznacza wyrażanie zgodę na warunki promocji określone niniejszym Regulaminem Promocji oraz akceptację Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu Promocji mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu, polityki Prywatności serwisu www.depilacja,pl oraz przepisy prawa.
 6. Klient przed skorzystaniem z Zabiegu objętego promocją, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem Promocji oraz Regulaminem.
 7. Treść niniejszego Regulaminu Promocji jest dostępna na łamach serwisu internetowego pod adresem www.depilacja.pl/regulamin.html oraz w siedzibie Spółki. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Promocji bez podania przyczyny. Zmiany Regulaminu Promocji nie mogą naruszać praw klientów, którzy zarezerwowali lub wykonali Zabieg przed zmianą Regulaminu Promocji.
 8. Zabiegi oferowane w ramach promocji nie łącza się z innymi promocjami oferowanymi przez Spółkę.

Odbierz 50 zł zniżki na pierwszy zabieg